Opracowania

Głód pełni życia chrześcijańskiego

Głód Pełni Życia Chrześcijańskiego

George Verwer

WSTĘP

DUCHOWE ROZDWOJENIE

Nikt nie może powiedzieć o nas chrześcijanach, że jesteśmy zagłodzeni duchowo. Dzisiaj poprzez wiernych sług Bożych jesteśmy karmieni, pocieszani, nauczani, wręcz rozpieszczani, zachęcani, wspomagani i pielęgnowani. Na zawołanie mamy cały „religijny świat” nabożeństw, dyskusji, artykułów w chrześcijańskich pismach, pieśni, przemówień, książek, zebrań i kursów. Wiemy jednak bardzo dobrze, o ile zdobędziemy się tylko na odrobinę szczerości, że wszystkie te rzeczy wywierają bardzo mały wpływ lub nawet w ogóle nie wpływają na to, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Dlaczego tak jest?

 

 

Burzenie warowni - Bożym sposobem osiągnięcia wolności umysłowej

Kluczowym biblijnym wersetem odnośnie burzenia diabelskich fortec jest 2Kor.10,3-5: „Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi."

 

Paweł Smoluch - Opowieść byłego katorżnika

[Proszę nie zwracać uwagi na staropolski język, ale skupić się na treści merytorycznej.]

Przezwisko "Smoluch" otrzymał Paweł, mając lat osiem, w osobliwych warunkach, o których mowa będzie później. Prawdziwe jego nazwisko - brzmi Tichomirow; jest on synem włościanina jednej z najuboższych wiosek guberni Mohylowskiej. Rodzina Tichomirowych składa się z ojca, matki i dwojga małoletnich dzieci: dziesięcioletniej Szury (zdrobniale od Aleksandry) i ośmioletniego Paszy (zdrobniale od Pawła). Rodzina żyła zgodnie i religijnie według obrządku prawosławnego; cieszyła się nie tylko poważaniem mieszkańców swojej wsi, ale także okolicznego duchowieństwa. W święta bywał u niej nawet miejscowy pop i grywał w karty z gospodarzem. Grano nie o pieniądze, ale dla zabicia czasu, to w "durnia" to w "nosy", przy czym ten, kto przegrał, dostawał kartami po nosie. Kiedy ktoś z grających posiadał pieniądze, posyłano po wódkę; wszyscy wówczas wpadali w wesoły nastrój, a "batiuszka" mawiał: "pić w miarę nie jest grzechem; sam Pan lubił wesołość i przemienił wodę w wino na weselu w Kanie Galilejskiej". Dzieci ciekawie obserwowały przy tym, jak nos duchownego purpurowiał czy to od wódki, czy od uderzeń kartami, zadawanych zręcznie ręką wygrywającego zazwyczaj ojca. Poczciwy pop jeno chrząkał przygadując: "Kto wytrwa aż do końca, ten zbawiony będzie; przyjdzie święto i dla mnie, a wtedy trzymaj się bratku, albowiem napisano: nikomu nic winni nie bądźcie", oraz "jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzone będzie".

 

Skała i klucze

SKAŁA I KLUCZE


 • Wstęp
 • Skała
 • Klucze do Królestwa Niebieskiego
 • Bibliografia
 •  

  Wstęp

   

  Praca moja to próba ogarnięcia tak szerokiego i kontrowersyjnego tematu jakim są Piotrowe klucze do Królestwa Niebios i Piotrowa "Skała". Trudno jest zawrzeć na kilkudziesięciu stronach tak szeroki materiał. Jestem pewien, że nie wyczerpałem tematu do samego końca, ale na usta ciśnie mi się pytanie którz zdoła? Tak wielu próbowało? Próba podjęta przeze mnie to chęć ukazania tych tematów w świetle historii Kościoła i Biblii. Starałem się podejść do sprawy jak najdokładniej i jak najrzetelniej nie pomijając niczego w wielu sprawach konsultując się z osobami bardziej ode mnie kompetentnymi.Oczywiście można mi zarzucić subiektywizm w ukazaniu sprawy, ale któż nie jest od niego wolny. Mam jednak nadzieję, że moja praca jest choć w pewnej części odpowiedzią jaką stawia przed nią jej temat.

   

   

  Kroniki katolickie

  Kronika I

  ŚWIĘTA EUCHARYSTIA - jedzenie ciała boskiej istoty

  Być może ktoś będzie zastanawiać się, dlaczego podejmując się analizy doktryn Kościoła Katolickiego w świetle Pisma Świętego, jako temat pierwszej "Kroniki Katolickiej" wybrałem to zagadnienie dotyczące "Rzymskiej interpretacji Wieczerzy Pańskiej" - popularnie zwanej komunią.

   
  Copyright © 2024 Kościół Chrześcijan Baptystów w Ostrołęce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.